Trojan in Spybot Anti-Beacon installation file?!

Printable View